• Hoe komt de koop tot stand?
  De koop komt tot stand door het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Zodra alle ontbindende en opschortende voorwaarden zijn vervallen, kan de akte van de grond passeren bij de notaris.
 • Wat betekent v.o.n.?
  V.O.N. betekent vrij op naam. Dat wil zeggen dat in de koopsom alle kosten zijn inbegrepen die nodig zijn om de woning te verwerven. De kosten die niet in de V.O.N. prijs zijn opgenomen staan vermeld in de prijslijst.
 • Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog bedenktijd?
  De bedenktijd is één kalenderweek, dus 7 dagen. Daarnaast is er een voorbehoud van financiering. Je krijgt 2 maanden de tijd om de financiering te regelen.
 • Wanneer start de bouw?
  Wanneer wij voldoende hebben verkocht, de onherroepelijke bouwvergunning er is en er goedkeuring is van Woningborg op het plan, kan de brief aan jou worden gestuurd dat de bouw kan worden ingepland.
 • Wat is het belang van een Woningborg-certificaat voor mij als koper?
  Het certificaat biedt twee vormen van bescherming. Het biedt je tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van jouw contractspartij.
  Het biedt je een vangnet voor als jouw contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden na 3 maanden na oplevering niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Bij dat laatste (niet willen herstellen) heb je ook een vonnis van de Raad van Arbitrage nodig en moet de in dat vonnis gegeven hersteltermijn zijn verstreken.
 • Op welk moment heb ik het certificaat nodig?
  Als je een woning hebt gekocht uit een nieuwbouwproject (twee of meer woningen), heb je het certificaat nodig vóórdat je naar de notaris gaat om eigenaar te worden van de grond of, in geval van een appartement, het appartementsrecht.
 • Wanneer ontvang ik het certificaat?
  Je ontvangt het Woningborg-certificaat per post als het bouwplan is geaccepteerd en jouw overeenkomst akkoord is bevonden.

Toelichting
Kopers, geldverstrekkers (bijvoorbeeld banken, verzekeringsbedrijven) en tussenpersonen  benaderen Woningborg regelmatig met de vraag wanneer het Woningborg-certificaat wordt afgegeven. Geldverstrekkers verlangen soms al in een vroeg stadium van kopers om het Woningborg-certificaat te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen of afgeven van een hypotheekofferte. Dit kan vaak nog niet omdat er dan nog geen certificaat is afgegeven.

Het certificaat hoeft op dat moment ook nog niet afgegeven te zijn, omdat de koper, en daarmee de geldverstrekker, nog geen risico loopt en dus ook geen schade kan lijden. De koper, en daarmee de geldverstrekker, loopt pas risico wanneer het recht van hypotheek wordt gevestigd en betalingen vanuit het hypotheekdepot worden verricht. En dat recht wordt pas gevestigd bij het passeren van de notariële akte van levering waarmee de koper eigenaar wordt van het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd.

Uitzondering op die regel is wanneer er sprake is van individuele opdrachtbouw (kavelbouw). Vaak hebben kopers de grond al in eigendom, waarvoor in een groot aantal gevallen ook een financiering nodig is, voordat men tot het contracteren met een aannemer overgaat. Die individuele aannemingsovereenkomst vormt de basis voor Woningborg om, nadat het plan waarvan de woning deel uitmaakt is geaccepteerd, het Woningborg-certificaat af te geven. De koopovereenkomst waarmee ‘slechts’ de grond wordt gekocht, wordt niet als die basis gezien.

Conclusie: voor het aanvragen/verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering plaatsvindt.

 • Ik heb mijn certificaat nodig voor de financiering van de grond. Wat nu?
  Woningborg verstrekt een certificaat op het moment zoals hiervoor beschreven. Waarom de geldverstrekkers in een vroeg stadium om een Woningborg-certificaat vragen, is ons niet bekend. Het certificaat verkrijgt ook pas daadwerkelijk zijn waarde bij de notariële levering (eigendomsoverdracht). En voordien loopt de hypotheeknemer ook geen enkel risico.
 • Als koper wil ik dat de ondernemer de badkamer in mijn woning casco (dus ook zonder tegelwerk) gaat uitvoeren. Moet de ondernemer mijn verzoek inwilligen?
  Nee. Op een aantal gronden kan de ondernemer een verzoek tot wijziging afwijzen. Deze redenen staan in de Algemene Voorwaarden van de Woningborg-modelovereenkomsten. Bijvoorbeeld wanneer het verzoek, gelet op het stadium van de bouw, ongewenst is. Of wanneer de wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen waaraan het privé-gedeelte of het gebouw moet voldoen, zoals het Bouwbesluit. Deze bepaalt dat natte ruimten zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking moeten hebben. Bovendien moet de ondernemer bij een appartementencomplex rekening houden met de belangen van en de risico’s voor de andere appartementseigenaren. Daarnaast speelt het een rol dat je een overeenkomst hebt gesloten waarbij de ondernemer zich verplicht tot realisering van een complete woning. Wanneer een van de partijen de al gesloten overeenkomst wil wijzigen, is daarvoor instemming van de andere partij nodig.
 • De ondernemer stelt een 5% bankgarantie. Mag dat?
  Ja, de ondernemer mag in het kader van de 5% regeling een vervangende zekerheid in de vorm van een bankgarantie stellen. Deze bankgarantie moet voldoen aan de in de Algemene Voorwaarden behorende bij uw overeenkomst gestelde eisen. Deze zekerheid mag geen eindtermijn hebben. Het gevolg van de bankgarantie is dat je de volledige aanneemsom rechtstreeks aan de ondernemer betaalt en dus geen 5% mag storten bij de notaris.
 • Is een voorschouw ook een oplevering? Ben ik verplicht eraan mee te werken?
  Je bent niet verplicht aan een voorschouw mee te werken en de ondernemer is niet verplicht deze te houden. Als de ondernemer een voorschouw aanbiedt, raden wij aan er gebruik van te maken. Het geeft je alvast een mogelijkheid gebreken of tekortkomingen te constateren. Dit geeft de ondernemer de mogelijkheid om deze al zo veel mogelijk te verhelpen voor de formele oplevering. Een voorschouw wordt ook wel vooroplevering genoemd, maar heeft geen juridische status.
 • Wanneer moet de oplevering worden aangekondigd?
  De ondernemer moet de oplevering schriftelijk en minimaal 2 weken van te voren aankondigen onder benoeming van datum en tijdstip.
 • Wanneer moeten de bij oplevering geconstateerde punten verholpen zijn?
  Binnen 3 maanden na de datum van oplevering moeten alle geconstateerde punten verholpen zijn.
 • Wat zijn de Woningborg-garantietermijnen?
  Deze vindt u in uw Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Over het algemeen bedraagt de garantietermijn 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie.
 • Wanneer gaan de Woningborg-garantietermijnen in?
  Drie maanden na oplevering gaan de garantietermijnen in. De reden is dat de (bouw)ondernemer contractueel 3 maanden de tijd krijgt om de tekortkomingen en gebreken die in het proces-verbaal van oplevering staan, te herstellen.

Staat jouw vraag er niet bij?

Wil jij dat wij contact met je opnemen? Vul dan dit formulier in en één van onze medewerkers neemt spoedig contact met je op.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2